Støjskærmes begrønning en skandale

Nordskovvejens skæmmende, flere meter høje støjskærme ved Vandrerhjemmet og ved boligerne på Nordskovpassagen er denne måned blevet begrønnet med efeu. Men kun på den ene side: Ud mod vejen. Og ved Nordskovvejen kun fra tunnellen med spunsvægge og en mindre del af støjskærmene ved boligerne. Men det er en fejl, idet de skulle have været begrønnet langs hele støjskærmen ved boligerne. Det har SilkeborgObs gjort opmærksom på et par gange, men afventer fortsat svar.
Men forinden blev de pilebeklædte støjskærme langs kolonihaverne begrønnet – på begge sider. Forvaltningen forklarede til SilkeborgObs, at det var af hensyn til garantien. Hertil at sige, at de har været opsat i over tre år. Og både hos Pilebyg, der har leveret pilene til støjskærmen og hos HedeDanmarks entreprenørfolk, der udførte begrønningen, er man uforstående overfor begrønningen. Det er ren kosmetik og har intet med garantien at gøre. Endvidere er de også uforstående overfor at der kun skal ske en begrønning ud mod vejen de to andre steder. SilkeborgObs forsøger at få en forklaring, idet der i lokalplanen står, at de skal begrønnes. Altså intet om begrønning!

Grimme betonklodser udskiftet på Søtorvet
Så skete det i dag den 14. marts at de grimme gule betonklodser ved indgangen til Søtorvet er blevet udskiftet! SilkeborObs skrev om den for mere end et halvt år siden og senest i januar. Men nu er det altså sket: Meeen udskiftet med tre noget større, grå betonklodser?
Terrorsikring, i hvert fald en form for terrorisering af Søtorvet og i stærk kontrast til Søtorvets og byens flotteste blomsterbed! SilkeborgObs har forsøgt at få en kommentar fra Forvaltningen om, hvorfor igen og større betonklodser?

 

Forlægningen af Chr. 8’s Vej – Søtorvet – ingen plads til fodgængere
Til trods for besparelser har byrådet vedtaget at forlægningen af Chr. 8´s Vej – Søtorvet skal gennemføres trods kraftig kritik. En kritik der gik på, at forlægningen, der er en del af Søfrontsplanen, som ikke realiseres de næste mange år. Det oprindelig budget udvides nu med 10 mio. kroner til 39. mio. kroner.
SilkeborgObs har flere gange påpeget overfor Forvaltningen, at fortovet langs især ved Superbrugsen og Apoteket med dets blot 1,50 meter ikke overholder Vejreglerne (vejledende). Bredden foran især Superbrugsen, der er og bliver et ikke mindre stærkt trafikeret område hvor fodgængere mødes. Der er ikke plads til barnevogne, indkøbsvogne, handicapkørestole og opstilling af varer foran Superbrugsen.

SilkeborgObs har i dag til Byrådet og dets møde den 19. december sendt denne opfordring:

God morgen, kære Byråd!
På tirsdagens byrådsmøde er der et punkt vedr. forlægningen af Chr. 8´s Vej med en forhøjelse af budgettet.
MEN der står også, at der skal etableres et fortov langs vestsiden af Søtorvet og og vist et oversigtskort med mål.
MEN netop og kun fortovet langs vestsiden med bl.a. Superbrugsen er der IKKE angivet nogen mål på?
Ej heller nogen form for beplantning-træer eller cykelparkering. (indrømmet der er lavet plads i parkeringshuset). Men cyklister er mennesker og parkerer i så fald blot op ad facaden. Ditto ladcykler og barnevogne o.l.
SilkeborgObs har det seneste år flere gange forsøgt, senest i november, at få at vide netop bredden på fortovet langs Superbrugsen fra Østergade-krydset og gjort opmærksom, at det eksist. 1,5 meter “brede” fortov er for smalt. Forvaltningen henviser til Vejregler (men de er kun vejledende).
Jeg har fået aktindsigt, der ej heller viser fortovsbredden og beplantning.
Mig bekendt vil Byrådet gerne have flere til at bruge cyklen eller gå. Også af hensyn til klima og sundheden. Og gøre noget for de forretningsdrivende. Aktuelt Superbrugsen og Apoteket, der p.t har en p-plads lige udenfor døren, men mister denne selvom bilister kan køre ind i p-huset og dermed risiko for at miste kunder!
Pladsen foran Superbrugsen og Apoteket er et mødepunkt for gående, barnevogne, indkøbsvogne, handicapkørestole, ladcykler og evt. anvendelse af vareudstilling fra Superbrugsen. Og ikke mindst for Søtorvets mange beboere.
Afstanden i meter mellem cykelsti og fortov er ikke vist. Men væsentlig at der er plads på fortovet-pladsen idet, folk ellers træder ud på cykelstien og cyklister ud på kørebanen.
ALTSÅ kære, Byråd, send et signal til Forvaltningen om fortovsbredden og pladsen foran Superbrugsen.
Jacob Brunsborgs hensyn til naturen er kun på den ene side

Vejkørende og togrejsende på én Danmarks af smukkeste strækninger mellem Silkeborg og Laven mødes nu af andet end smuk natur: En skæmmende, 220 meter lang og fem meter høj grå stålmur (støjskærm), der skærmer for udsigten til Julsø. De kan med rette stille spørgsmålet: Hvem sidder der bag ved skærmen?
Og ja, det er ikke den fattige stenhugger Jens Vejmand, men én Danmark rigeste mænd, Jacob Brunsborg (foto indsat), søn af Lars Dyne Larsen, der har fået bygget stålmuren. Men på den anden side beklædt med granrafter – ind mod hans egen grund!
Her er han ved, for enden af én af Danmarks dyreste villaveje, Kalsholtvej, at bygge sin nye, store private og smukke bolig med stråtag og flot indpasset i den smukke natur ved søen og som næsten ikke kan ses fra Julsø, skriver MJA om byggeriet, der har interviewet Jacob Brunsborg, der om byggeriet forklarer.
Derfor vil vi også gerne understrege, at vi gør meget for at beskytte både naturen og historien omkring Arnsborg. Derfor ønsker vi naturligvis heller ikke, at naturen på nogen måde lider skade.

Pinligt. Hvordan hænger den forklaring sammen med den skæmmende høje og lange stålmur, har SilkeborgObs bedt Jacob Brunsborg forklare. Jacob Brunsborg forklarer i en mail til SilkeborgObs.
Vi har valgt at lave et værn i noget af grundens længde for at slippe for at se på tog eller biler i det område hvor hus og indkørsel ligger. Om granrafterne på hans side forklares.
Ja, der står nogle træer i det lille område mellem jernbane og Linå Vesterskovvej, men at betegne det som decideret skov synes jeg er lidt overdrevet, hvis man kan bruge det ord! Der færdes i hvert fald ingen mennesker i det område, og der er ingen stier! Vi har valgt af beklæde værnet med smukke granrafter og klatreplanter ind mod huset, og lade den stå i en neutral grå farve ud mod jernbanen hvor toget suser forbi i høj fart.
Dansk Naturfredningsforenings formand Pernille Ingemann Nielsen siger til MJA, at det er virkelig imponerende, hvordan vi er blevet inddraget og spurgt til råds i byggeprocessen.

Men efter at SilkeborgObs har forevist hende fotos, har hun ændret mening og indrømmer nu kort og beskrivende: – Ikke kønt
Aktindsigt
SilkeborgObs har fået aktindsigt og heraf fremgår det, at ansøgningen om byggetilladelse til støjskærmen er behandlet meget positivt. Uden spørgsmål om hverken højde, længde eller udseende. Dog bemærkes at højden er over normal. Og det var det. I byggetilladelsen til støjskærmen står der, at denne vurderes ikke at have væsentlige gener for grunden eller naboer. Og at denne vil være mere eller mindre skjult, og dermed ikke påvirke oplevelsen af landskabet i området – og ikke kan ses fra søen!
Vedrørende støjhegnets udseende udtrykker Forvaltningen tilfredshed med de lodrette granrafter, og at de falder i med omgivelserne og gør så lidt opmærksom på sig selv som muligt!
Spørgsmål til Forvaltningen. Derfor har SilkeborgObs bedt Forvaltningen om at forklare, hvorfor der ikke er nogen bemærkninger om den skæmmende stålgrå støjskærm, der ikke just falder i med omgivelserne. Og om Forvaltningens undren over højden på støjskærmen, men ikke stiller ikke spørgsmål om, hvad der begrunder denne højde. Selv ikke støjskærmen ved Nordskovpassagen, der i øvrigt er stålgrå på begge sider, er så høj! – Forvaltningen er ikke vendt tilbage med en forklaring.

Kommunen overholder ikke tidsfrist for aktindsigt
Aktindsigt har alle krav på i følge Forvaltningsloven og ifølge denne er svarfristen én måned. Selv skriver kommunen, at svarfristen er indenfor 7 dage. Men SilkeborgObs konstaterer, at mange ikke har fået svar, heriblandt SilkeborgObs – også selvom der er rykket.
Folketingets ombudsmand skriver, at myndighederne skal give borgerne underretning, hvis en sag ikke kan afgøres inden for kortere tid, eller hvis sagen tager længere tid end sædvanligt. Der skal i så fald oplyses om, hvad sagen beror på, og så vidt muligt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.
Kan fristen ikke overholdes i en konkret sag, så skal borgeren skriftligt have besked om, hvornår pågældende kan forvente en afgørelse, jævnfør retssikkerhedsloven § 3, stk. 2.H
Hvis en kommune generelt ikke overholder reglerne i retssikkerhedsloven § 3, kan en borger henvende sig til det kommunale tilsyn, og få dem til at tage sagen op. Ankestyrelsen fører tilsyn med kommunerne. Der er tale om et retligt tilsyn, som omfatter spørgsmål om, hvorvidt der er sket en tilsidesættelse af loven.

Nyhedsbrevet SilkeborgObs første udgave, august, udkommet
I dette kan du bl.a. læse om Torvets Madbod, Søtorvet. Men du kan også få det tilsendt direkte i din egen mailboks (se Kontakt). Næste udgave er i september. Flere andre historier er bl.a. også disse:
Byens flotteste blomsterbed skæmmes af betonklodser. Men Forvaltningen erstatter snart disse med, ikke blomsterkummer, men nye betonbænke!
Silkeborg kommune: Lån en el-cykel er en succés – også i Randers. Silkeborgs udlån er et pilotprojekt startet i efteråret 2021 og slutter i år. Rander Cyklernes By, har haft en låneordning i mange år, men gælder kun for pendlere med mere end 5 km til arbejde.
Silkeborg fik ingen støtte fra Cykelpuljen. Af Vejdirektoratets årlige millionstore uddeling fra Cyklepuljen var Forvaltningen ansøgning til støtte af tre cykelprojekter ikke velbegrundet nok, forklarer Forvaltningen selv. Bedre begrundelser var der i nabokommunerne.
Stenskulptur atter synlig ved Kop & Kande. Den tåler ellers dagens lys, stenskulpturen af bornholmsk granit ”Målerlarve” udført af den lokale billedhugger Hans Jørgen Nicolaisen (død i 2007) og opstillet i Tværgade i 1975, der er skænket af en tidligere gågadeforening. Blev flyttet i 1994 ud for butikken Kop & Kande i Østergade.
Men Kop & Kande skjuler den bag forskellige udstillingskurve og skilte, og det har de gjort længe. Det er måske årsagen til, at først nu reagerer borgerne. Én af disse fortæller til SilkeborgObs, at han henvendte sig til Kop & Kande, der fortalte, at kommunen have givet tilladelse?
SilkeborgObs har spurgt Forvaltningen om, de har givet tilladelse? De svarer medio august SilkeborgObs, at Kop & Kande nu har rettet ind, og skulpturen atter er synlig.

Torvets Madbod dyr arkitektonisk bygning – byens dyreste bygning uden toilet
8. aug. 2023. I december 2017 åbnede den kommunalt ejet Torvets Madbod, den arkitekttegnet træbeklædte, ovale (Jorn-dråbeformet) syv kvadratmeter bygning har kostet 1,1 mio. kroner, oplyser Forvaltningen til SilkeborgObs. Eller med længder byens suverænt dyreste uden toilet – pr. kvadratmeter 157.000 kroner! En pris som næppe var blevet godkendt af det nuværende byråd.
I år er det 90 år siden at byrådet gav tilladelse til Torvets første pølsevogn, der altså i dag af kommunen kaldes for Torvets Madbod. Og selvom “Madbod” indikerer andet end pølser, så har hovedmenuen primært været pølser. På den arkitektegnet bygnings facader må der dog ikke skiltes. Dermed byens eneste forretning, der ikke må skilte med, hvad der gemmer sig bag facaden?
Den klassiske danske pølsevogn, fejrede i øvrigt 100 års jubilæum i 2021. Men bevaringsmæssigt og kulturhistorisk ikke interessant for Forvaltningen, der altså ville have noget nyt, fordi den ikke passede ind i det nye bybillede med det nyanlagte tov og grønne gågader.
Den er for lille har de tidligere og den nye forpagter sagt, og uden lagerplads og toilet, som der kunne forventes og var i pølsevognen, fortalte de til SilkeborgObs. Og tilføjer at mange tror det er en toiletbygning, da der ikke må skiltes på den!
Søndertorv. Sidste år blev der opstillet en størrelsesmæssig og arkitektonisk lignende bygning på Søndertorv, men som toiletbygning. Prisen stort set det samme, men også vedtaget førend det nye byråds spareplaner.

Herunder ældre nyheder

Østre Søbad: Cyklistforbundet går nu ind i sagen
16. juni 2022. Bestyrelsen i Cyklistforbundet i Silkeborg er nu gået ind i sagen om, hvorfor hastigheden ikke er sat ned til 50 km, som ellers blev indført sidste år. De har bedt Forvaltningen forklare sig nærmere, hvorfor man i år har skiftet holdning og ikke har nogen planer om at nedsætte hastigheden. Altså man er ligeglad med trafiksikkerheden og trygheden for de mange besøgende. Samtidigt er spørgsmålet også sendt som et åbent brev til Midtjyllands Avis.

Østre Søbad en succés – vejen utryg for trafikanter
9. maj 2022.
Hos Vej-Trafikafdelingen bekymrer man sig mere om flagermusenes ve og vel på Nordskovvejen end borgernes, hvor der med dyre dynamiske lystavler med flagermus er hastighedsbegrænsning. Samme manglende indstilling til borgernes ve og vel gør sig gældende ved Østre Søbad. Her er det ikke flagermus, der skal passes på, men mennesker.
Søbadet er blevet en helårlig succés med mange besøgende, især når solen skinner. De besøgende kommer enten som gående, cyklende eller i bil. Men vejen er stærkt trafikeret og derfor farlig at passere for de besøgende, hvor der har været færdselsuheld og ofte farlige situationer. Dette har Vej-Trafik erkendt og opsatte sidste år i februar dynamiske lystavler, hvor hastigheden blev nedsat til 50 km i week-ender. Men 2. Pinsedag gjaldt nedsættelsen ikke? Og i sommermånederne juni, juli, august alle dage fra kl 9 til 21. Men i år har der ikke været nogen hastighedsnedsættelse?
Vej-Trafikafdelingen skrev om hastighedsnedsættelsen i 2021.
Det er utrygt at færdes på Horsens vej Østre Søbad. Det er hvad mange borgere har givet udtryk for. Med tilladelse fra politiet sænker vi derfor hastigheden fra 70km/t til 50km/t i weekenderne, hvor der er ekstra mange besøgende. Vi håber, at tiltaget kan være med til at skabe mere trygge forhold for de mange besøgende i og omkring Østre Søbad.
Undertegnede har nyligt spurgt om der ikke kan komme en permanent hastighedsbegrænsning på de 50 km. Og det kan ikke ske hurtigt nok. Det er blot en strækning på et par hundrede meter.
Svaret fra Vej-Trafik er, at det er der for nuværende ikke planer om. – Altså man bekymrer sig mere om flagermus ve og vel på Nordskovvejen end borgernes.

Trafikkaos på Skoletorvet
8. okt. 2021. Området omkring Skoletorvet er i dag den 8. oktober blevet fredeligere. Det er ihvertfald intentionen fra kommunens side, der har ensrettet en række gader bl.a. fra Drewsensvej og ind på Hostrupsgade. Og lukket for al trafik på Skoletorvet, som vist med rødt. Men virkeligheden er en helt anden konstaterede politiet og SilkeborgObs. her fredag formiddag, idet bilisterne kørte som de plejede. Rystende at opleve de ikke så færdselstavlerne! Men de blev venligst advaret af politiet om at næste gang koster det 2.000 kroner og et klip i kortet!
Men der manglede også skilte, der naturligvis heller ikke gjorde det nemmere for bilisterne at overholde reglerne. Kommunens entreprenørfolk fortalte SilkeborgObs, at skiltene havde de ikke, så de kom først op, når de kom om nogle uger. Hvorfor så ikke vente med at lave trafikken om? De havde fået besked på, at det skulle være nu!
Men Vej- og Trafikafdelingen oplyser efterfølgende her i eftermiddag til SilkeborgObs, at de “manglende” skilte bliver opsat i dag. Og vejen ved Skoletorvet bliver lukket med en spærrebom og blomsterkummer!

Nordskovvej: Farlige og totalt forvirrende afmærkninger
2. august 2021 Nordskovvejen bliver ikke kun en genvej og lettelse for bilister, når den åbner primo oktober. Men også for cyklister og fodgængere. Men hvor der er lavet flere kørebaner til bilisterne i krydset i city må cyklister og fodgængere igen nøjes: En smal cykel-gangsti til deling i vejens nordlige side op mod broen.
Veje, cykelsti og fortov er anlagt efter gældende regler, og vi har gjort så meget som muligt for at indskrænke og tilpasse vejbanerne, så alle kan være der”, svarer kommunen i forbindelse med MJA’s artikel om skilteforvirring i vejkrydset i sidste uge.
Men der er ikke i krydset taget hensyn hverken til cyklister eller fodgængere. Tværtimod er der skabt kaos med totalt forvirrende og farlige afmærkninger på de smalle stier. Og med ulovligt smalle fortove.
Særligt iøjnefaldende er to steder, foruden master placeret midt smalle fortove: Dels ved pizzaforretningen hvor fortovet er blevet smallere, hvorfra folk stort set træder ud på cykelstien med bl.a. hurtigkørende cykler, kabineknallerter, knallerter, ladcykler. Og dels overfor i krydsets nordlige hjørne, modsat jernbanebommene. Her er der lavet pilemarkeringer i asfalten, der angiver færdselsretningen. Og i venstre side en blå påbudstavle der angiver, at stien er til gående og cyklister. Men skiltet og afmærkningspilene skabe kaos og farlige situationer.
Som vist på foto er der kun anlagt én smal sti i retning mod broen til deling mellem gående (barnevogne, kørestole) og cyklister (ladcykler og kabineknallerter). Ved siden af, angivet med to pile i retning mod byen, en ligeledes smal sti men kun til cyklister.
Men hvordan cyklister kan komme ud ad Nordskovvej er en gåde? Eneste vej er op på fortovet hvor der på hjørnet endda står et trafiksignal midt i fortovet?
Det er kommunen, der har ansvaret for projektet og tilsynet med udførelsen. Og at Vejregler og vejledninger er overholdt, hvilket de altså ikke er.

Nordskovvejen: Ny mast fejlplaceret
10. juni 2021. Endnu et fejlplaceret signalskilt! Det er ikke en heldig dag vedkommende har haft med at placere master og skilte. Og ej heller tilsynet med projektet. Denne gang et signal for cyklister, der er skjult bag et signal fra BaneDanmark på hjørnet ved pølsevognen. Først mindre end to meter fra jernbanesignalet, kan cyklister se cykelsignalskiltet! SilkeborgObs har gjort både BaneDanmark og kommunen opmærksom herpå. Men SilkeborgObs mener, at det ikke er det sidste fejlplaceret skilt.

 

SilkeborgObs søger
SilkeborgObs søger person, der ulønnet vil være med til at udvikle dette site til Silkeborgs foretrukne blog og nyhedssite.

Kommende historier
Stenskulpturen Målerlarven ud for Kop & Kande skjult bag udstillingstilbud
Har du nogen news, så kontakt SilkeborgObs

Velkommen med indlæg
Har du et emne, kommentar eller andet, så send en mail til SilkeborgObs!