Vejkørende og togrejsende på én Danmarks af smukkeste strækninger mellem Silkeborg og Laven mødes nu af andet end smuk natur: En skæmmende, 220 meter lang og fem meter høj grå stålmur (støjskærm), der skærmer for udsigten til Julsø. De kan med rette stille spørgsmålet:

Hvem sidder der bag ved skærmen?
Og ja, det er ikke den fattige stenhugger Jens Vejmand, men én Danmark rigeste mænd, Jacob Brunsborg (foto indsat), søn af Lars Dyne Larsen, der har fået bygget stålmuren. Men på den anden side beklædt med granrafter – ind mod hans egen grund!
Her er han ved, for enden af én af Danmarks dyreste villaveje, Kalsholtvej, at bygge sin nye, store private og smukke bolig med stråtag og flot indpasset i den smukke natur ved søen og som næsten ikke kan ses fra Julsø, skriver  MJA om byggeriet, der har interviewet Jacob Brunsborg, der om byggeriet forklarer.
Derfor vil vi også gerne understrege, at vi gør meget for at beskytte både naturen og historien omkring Arnsborg. Derfor ønsker vi naturligvis heller ikke, at naturen på nogen måde lider skade.

Pinligt. Hvordan hænger den forklaring sammen med den skæmmende høje og lange stålmur, har SilkeborgObs bedt Jacob Brunsborg forklare.  Jacob Brunsborg forklarer i en mail til SilkeborgObs.

Vi har valgt at lave et værn i noget af grundens længde for at slippe for at se på tog eller biler i det område hvor hus og indkørsel ligger. Om granrafterne på hans side forklares.
Ja, der står nogle træer i det lille område mellem jernbane og Linå Vesterskovvej, men at betegne det som decideret skov synes jeg er lidt overdrevet, hvis man kan bruge det ord! Der færdes i hvert fald ingen mennesker i det område, og der er ingen stier! Vi har valgt af beklæde værnet med smukke granrafter og klatreplanter ind mod huset, og lade den stå i en neutral grå farve ud mod jernbanen hvor toget suser forbi i høj fart. 

Dansk Naturfredningsforenings formand Pernille Ingemann Nielsen siger til MJA, at det er virkelig imponerende, hvordan vi er blevet inddraget og spurgt til råds i byggeprocessen.

Men efter at SilkeborgObs har forevist hende fotos, har hun ændret mening og indrømmer nu kort og beskrivende: – Ikke kønt
Aktindsigt

SilkeborgObs har fået aktindsigt og heraf fremgår det, at ansøgningen om byggetilladelse til støjskærmen er behandlet meget positivt. Uden spørgsmål om hverken højde, længde eller udseende. Dog bemærkes at højden er over normal. Og det var det. I byggetilladelsen til støjskærmen står der, at denne vurderes ikke at have væsentlige gener for grunden eller naboer. Og at denne vil være mere eller mindre skjult, og dermed ikke påvirke oplevelsen af landskabet i området – og ikke kan ses fra søen!
Vedrørende støjhegnets udseende udtrykker Forvaltningen tilfredshed med de lodrette granrafter, og at de falder i med omgivelserne og gør så lidt opmærksom på sig selv som muligt!
Spørgsmål til Forvaltningen. Derfor har SilkeborgObs bedt Forvaltningen om at forklare, hvorfor der ikke er nogen bemærkninger om den skæmmende stålgrå støjskærm, der ikke just falder i med omgivelserne. Og om Forvaltningens undren over højden på støjskærmen, men ikke stiller ikke spørgsmål om, hvad der begrunder denne højde. Selv ikke støjskærmen ved  Nordskovpassagen, der i øvrigt er stålgrå på begge sider, er så høj! – Forvaltningen er ikke vendt tilbage med en forklaring.