Næste år skal entreprenører komme med et bud på, hvad det koster at forlægge Chr. 8’s Vej -Søtorvet. SilkeborgObs har fået aktindsigt i projektet, hvor der mangler en del akter, som der er rykket for.
Men af det tilsendte materiale ser det umiddelbart ud til at fokus er biltrafikkens afvikling. Men ikke taget hensyn til forholdene for forretningerne bl.a. Superbrugsen, apoteket og beboerne, idet bredden på fortovet langs facaden af Søtorvet er så smalt, at gående med barnevogne, indkøbsvogne, kørestole tvinges ud på cyklestien. Forvaltningen skriver de overholder Vejreglerne, men det gør de ikke. De fortolker dem, idet disse kun er vejledende.
SilkeborgObs følger og skriver om sagen, så snart de manglende udbedte akter er fremsendt.