Nordskovvejen bliver ikke kun en genvej og lettelse for bilister, når den åbner primo oktober. Men også for cyklister og fodgængere. Men hvor der er lavet flere kørebaner til bilisterne i krydset i city må cyklister og fodgængere igen nøjes: En smal cykel-gangsti til deling i vejens nordlige side op mod broen.
Veje, cykelsti og fortov er anlagt efter gældende regler, og vi har gjort så meget som muligt for at indskrænke og tilpasse vejbanerne, så alle kan være der”, svarer kommunen i forbindelse med MJA’s artikel om skilteforvirring i vejkrydset i sidste uge.
Men der er ikke i krydset taget hensyn hverken til cyklister eller fodgængere. Tværtimod er der skabt kaos med totalt uforståelige og farlige afmærkninger på de smalle stier. Og med ulovligt smalle fortove.

Særligt iøjnefaldende er to steder, foruden master placeret midt smalle fortove: Dels ved pizzaforretningen hvorfra folk stort set træder ud på cykelstien med bl.a. hurtigkørende cykler, kabineknallerter, knallerter, ladcykler. Og dels overfor i krydsets nordlige hjørne, modsat jernbanebommene. Her er der lavet pilemarkeringer i asfalten, der angiver færdselsretningen. Et blåt påbudsskilt i venstre side viser at stien er både for cyklister og gående. Men paradoksalt nok fra at være en hjælp vil afmærkningspilene skabe kaos og farlige situationer.
Som vist på foto er der kun anlagt én smal sti i retning mod broen til deling mellem gående (barnevogne, kørestole) og cyklister (ladcykler og kabineknallerter). Ved siden af, angivet med to pile i retning mod byen, en ligeledes smal sti men kun til cyklister.
Men hvordan cyklister kan komme ud ad Nordskovvej er en gåde? Eneste vej er op på fortovet hvor der på hjørnet endda står et trafiksignal midt i fortovet?

Det er kommunen, der har ansvaret for projektet og tilsynet med udførelsen. Efter Vejregler og vejledninger som de mener er overholdt. Hvilket de altså ikke er.