7. juli. I årevis har jernbanebommene ved Drewsensvej-Frederiksberggade været genstand for argumentet og myten om, at de skaber kø og sinker trafikken for – bilisterne. De ”stopper” trafikken fire gange i timen! Ikke ét ord om, at det ikke gælder højresvingstrafik fra Chr. 8.’s Vej og venstresvingstrafik fra Drewsensvej?

I samme kryds skifter lyssignalet én gang pr. minut. Eller 50-60 gange i timen. Men det klager bilisterne ikke over? De klager heller ikke over, at de fra CircleK til Østergadekrydset skal stoppe ved fem trafiksignaler. Samme ”forsinkelse” hvert sted! Pudsigt nok er alle bilister jo også fodgængere!

Men så snart de sætter sig bag rattet, så ændres disse ellers fornuftige, rolige og venlige menneskers adfærd til en bom-allergi. Alle kender den med ”fuck-fingeren” eller brug af båt-hornet, men overfor jernbanebomme, dur den slags adfærd jo ikke. Derfor krav om at bommene skal væk, koste hvad det koster.

Men nu har bilisterne nyligt fået stillet i udsigt en politisk infrastrukturaftale, hvor der er afsat 267 mio. kroner til at finde en løsning, så togene ikke skal passere krydset. Ministre, politikere og borgmester jubler og klapper i deres små hænder.

Det bliver fantastisk, når bilisterne slipper for at skulle holde i kø, siger bl.a. borgmester Steen Vindum, om udsigterne til at bommene forsvinder ifølge MJA.

Undertegnede og mange andre anede ikke, at det kun er bilister, der forsinkes? Men kommunens fokus gælder ikke gående og cyklister. Især ikke gående. Det er særdeles tydeligt ikke blot her men overalt i byen. For bilisterne skal der være plads til. Men gående er et roligt, tålmodigt og rummeligt folkefærd, der gerne lader sig fortrænge af bilerne. De er jo de svage i trafikken, hedder lyder det omsorgsfuldt, men som ikke manifesterer sig i vejplanerne.

Se bare det nye Nordskovvej-kryds, hvor der er gjort plads til ekstra kørebaner. Det er lykkes at lave fortovene smallere i tre af de fire hjørner i krydset og endda med skilte og master placeret midt i fortovet. Forhindringer som fodgængere, blinde, barnevogne, handicapkørestole, rollatorer m.v. ikke kan komme forbi uden at ramle ind i hinanden. For eksempel ved pizza-butikken så smalt et fortov. at kunder herfra træder ud på cykelstien og gående med barnevogne må bruge cykelstien.
Når så fodgængerne har passeret disse forhindringer og skal krydse vejen er næste udfordring at komme fra fortov til cykelsti-vej. Nogen steder er lavet snublefrie overgange, eller i den vejtekniske fagterminologi ”niveaufri”. Altså især handicappede, rollatorfolket og andre svagt gående henvises til disse overgange. Et sådant skilt er der ikke blevet plads til?
Og sidste ”forhindring”. Når der er ”grønt” lys for de gående, så kan de ikke nå at komme over vejen, inden der igen bliver rødt. Jamen, de kan købe en brik, så de får 4 sekunder længere grønt lys, lyder det generøse tilbud fra kommunen. Mærkeligt nok, ikke noget de ”skilter” med?