Februar 2021. Den 3 km lange Nordskovvejen skal stå færdig til oktober i år. Men kan  nu bruges af gående og cyklende fra Chr. 8’s Vej og helt ud til Århusvej, hvilket rigtig mange er glade for og benytter sig af. Ligesom også tunnelen er åben. Arbejdet  blev indledt i efteråret 2018 og mange har undret sig over, hvorfor vejen ikke er færdig endnu? Det har lignet og ligner fortsat et beskæftigelsesprojekt, hvor der arbejdes lidt her og der eller slet ikke. Sådan lidt on-off.
SilkeborgObs’s redaktør og ingeniør Søren Westergaard mener, at projektet burde være færdiggjort for et år siden, hvis der var sat lidt mere man-power på. Til sammenligning tog det blot 5 år at anlægge Silkeborg-motorvejens 29 km!
Ja, et kompliceret projekt hvor bl.a. den eksisterende gang-cykelbro blev flyttet et par meter.  Så hvad er forklaringen på at det ligner er beskæftigelsesprojekt har SilkeborgObs spurgt Vej– og Trafikafdelingen?
Flerårig kontrakt
Det ligger i udformningen af kontrakten, svarer Vej– og Trafikafdelingens projektleder og ingeniør Jens Adamsen.
Projektet er udbudt med en færdiggørelsesfrist til oktober 2021. Entreprenøren i et anlægsprojekt som Nordskovvej har stor frihed til at planlægge sit eget arbejde, så længe han overholder de tidsfrister, der er angivet i projektet. Så længe projektet skrider planmæssigt frem, er det således op til entreprenørens planlægning, om han vil arbejde ”on-off”.
Videre forklarer Jens Adamsen, at når man gennemfører et stort anlægsprojekt som Nordskovvej, er der en masse regler og procedurer der skal følges, og en masse mennesker og dyr og planter, der skal tages hensyn til. Så man kan ikke bare tromle der ud ad efter for godt befindende.